Matura z języka angielskiego 2021  – jak zdać egzamin ustny?

Matura z języka angielskiego 2021 – jak zdać egzamin ustny?

Język obcy (nowożytny) zdaje każdy maturzysta; ze względu na popularność, większość uczniów decyduje się wybrać język angielski. Egzamin można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (także w klasach dwujęzycznych). Oto najważniejsze informacje o egzaminie...
Matura z języka angielskiego 2021  – jak zdać egzamin pisemny?

Matura z języka angielskiego 2021 – jak zdać egzamin pisemny?

Język obcy (nowożytny) zdaje każdy maturzysta; ze względu na popularność, większość uczniów decyduje się wybrać język angielski. Egzamin można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (także w klasach dwujęzycznych).   POZIOM PODSTAWOWY Zakłada się, że na...
Matura z języka angielskiego 2021 – na czym polega?

Matura z języka angielskiego 2021 – na czym polega?

Maturę z języka angielskiego można zdawać na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Każdy z egzaminów składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. W 2021 roku egzaminy odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem: Harmonogram egzaminów maturalnych z języka...
Gonna, wanna, gotta – co oznaczają te skrótowce?

Gonna, wanna, gotta – co oznaczają te skrótowce?

Gonna, wanna, gotta - co to za skrótowce? Prawdopodobnie widzieliście lub słyszeliście gdzieś słowa "gonna", "wanna" i "gotta". Ciężko szukać ich w podręcznikach do nauki język angielskiego, ale są one stosowane w języku codziennym tak często, że warto dowiedzieć się,...
Zaimki i przymiotniki pytające (who, whom, whose, what, which)

Zaimki i przymiotniki pytające (who, whom, whose, what, which)

W języku angielskim mamy do czynienia z następującymi zaimkami i przymiotnikami pytającymi: who - kto? Who are you? Kim jesteś? whom - komu? Whom did you see last night? Kogo wczoraj widziałeś? whose - czyj? Whose car are you driving? Czyj samochód prowadzisz? what -...
If… – czyli zdania warunkowe w języku angielskim

If… – czyli zdania warunkowe w języku angielskim

Zdania warunkowe (czyli tzw. conditionale) to wszystkie zdania typu "Gdyby...". Każde takie zdanie to zestawienia dwóch zależnych od siebie wydarzeń; składają się one ze zdania nadrzędnego oraz zdania podrzędnego (warunkowego), które najczęściej wprowadzane jest...
Zaimki i określniki wskazujące: this, that, these, those

Zaimki i określniki wskazujące: this, that, these, those

This i that oraz these i those - to słowa oznaczające: ten/ta/to i tamten/tamta/tamto oraz ci/te i tamci/tamte. These jest liczbą mnogą od this, a those jest liczbą mnoga od that. This i those sugerują, że rzecz, której dotyczą znajdują się blisko mówiącego, a that i...