Gonna, wanna, gotta - co to za skrótowce?

Prawdopodobnie widzieliście lub słyszeliście gdzieś słowa "gonna", "wanna" i "gotta". Ciężko szukać ich w podręcznikach do nauki język angielskiego, ale są one stosowane w języku codziennym tak często, że warto dowiedzieć się, co oznaczają i kiedy się ich używa.

Gonna = “Going to”

W mowie potocznej "gonna" zastępuje konstrukcję "going to" (w znaczeniu zamierzam coś zrobić), np.

Sally is going to drop by tomorrow.

Sally is gonna drop by tomorrow.

Sally wpadnie jutro. 

Want= “want to”

W mowie potocznej "wanna" zastępuje konstrukcję "want to" (w znaczeniu: chcieć), np.

Do you want to take part in this project?

Do you wanna take part in this project?

Chcesz wziąć udział w tym projekcie?

Want= “want to”

W pytaniach z "wanna" bardzo często zauważymy, że operator jest całkowicie pomijany, np.

Wanna take part in this project?

Gotta = “got to"

W mowie potocznej "gonna" zastępuje konstrukcję "got to" (w znaczeniu: muszę, mam zamiar), np.

Look at the time. We've got to go.

Look at the time. We've gotta go.

Spójrz na zegarek. Musimy już iść.