Strona bierna (passive voice)

Strona bierna (passive voice)

W języku angielskim strona bierna (czyli "Passive Voice") używamy w zdaniach, w których ważniejsza jest czynność niż to, kto ją wykonał, czyli tak jak polsku. Jednak strona bierna w języku angielskim jest stosowana znacznie rzadziej, bo brzmi nieco sztucznie i...
Gonna, wanna, gotta – co oznaczają te skrótowce?

Gonna, wanna, gotta – co oznaczają te skrótowce?

Gonna, wanna, gotta - co to za skrótowce? Prawdopodobnie widzieliście lub słyszeliście gdzieś słowa "gonna", "wanna" i "gotta". Ciężko szukać ich w podręcznikach do nauki język angielskiego, ale są one stosowane w języku codziennym tak często, że warto dowiedzieć się,...
Zaimki i przymiotniki pytające (who, whom, whose, what, which)

Zaimki i przymiotniki pytające (who, whom, whose, what, which)

W języku angielskim mamy do czynienia z następującymi zaimkami i przymiotnikami pytającymi: who - kto? Who are you? Kim jesteś? whom - komu? Whom did you see last night? Kogo wczoraj widziałeś? whose - czyj? Whose car are you driving? Czyj samochód prowadzisz? what -...
If… – czyli zdania warunkowe w języku angielskim

If… – czyli zdania warunkowe w języku angielskim

Zdania warunkowe (czyli tzw. conditionale) to wszystkie zdania typu "Gdyby...". Każde takie zdanie to zestawienia dwóch zależnych od siebie wydarzeń; składają się one ze zdania nadrzędnego oraz zdania podrzędnego (warunkowego), które najczęściej wprowadzane jest...
Zaimki i określniki wskazujące: this, that, these, those

Zaimki i określniki wskazujące: this, that, these, those

This i that oraz these i those - to słowa oznaczające: ten/ta/to i tamten/tamta/tamto oraz ci/te i tamci/tamte. These jest liczbą mnogą od this, a those jest liczbą mnoga od that. This i those sugerują, że rzecz, której dotyczą znajdują się blisko mówiącego, a that i...