Poprawna wymowa w języku angielskim jest ważnym aspektem nauki tego języka. Bądźmy szczerzy - nie każdy ucząc się języka angielskiego będzie od razu wymawiał każde słowo idealnie. Tak jak gramatykę czy słownictwo, wymogę należy po prostu wyćwiczyć - najlepiej słuchając autentycznych wypowiedzi osób, dla których język angielskiej jest ojczystym. Warto pamiętać, że dobra znajomość zasad wymowy nie tylko sprawi, że nie będzie brzmieć, jak ktoś na wysokim poziomie zaawansowania, ale też pozwoli nam uniknąć sytuacji, w których po prostu nie zrozumiemy, co ktoś do nas mówi... Na takie sytuacje skarżą się często osoby, które jadą np. do Anglii i nie rozumieją, co usłyszeli w sklepie. Nie dlatego, że nie znali konstrukcji gramatycznych, ale dlatego, że nie byli osłuchani z wymową.

W naszym poradniku znajdziecie bardzo ogólne zasady dotyczące wymowy głosek. Te głoski, które nie zostały uwzględnione w zestawieniu standardowo wymawia się podobnie jak w języku polskim. Oczywiście nie są to wszystkie reguły, bo... czasami po prostu reguł nie ma i jakieś słowa wymawia się wbrew naszej intuicji - po prostu trzeba się nauczyć ich wymowy na pamięć.

Artykuł opiera się z grubsza na zasadach wymowy brytyjskiej (received pronunciation), jednak dla uproszczenia nie uwzględnialiśmy w nim standardowej transkrypcji fonetycznej, lecz taką, która będzie zrozumiała dla uczącego się w każdym wieku.

W artykule zamieściliśmy także nagrania wymowy poszczególnych słów - powinny Wam pomóc w nauce!

Spółgłoski

C, CK

wymawiamy jak polskie [k]

cat - kot
cradle - kołyska
stock - zapas

C

wymawiamy jak polskie [s]

cell - komórka,
celery - seler,
mice - myszy

G

wymawiamy jak polskie [g]

go - iść
mug - kubek
smuggler - przemytnik

czasami przed głoskami [e] lub [i] wymawiamy jak polskie [dż]

gin - dżin
gesture - gest
gel - żel

w zbitkach typu [gn] nie wymawiamy

gnaw - obgryzać
gnarl - narośl
gnome - gnom

H

wymawiamy jak polskie [h]

history - historia,
mahagony - mahoń

czasem jest to głoska niema, w szczególności z zapożyczeniach oraz w zbitkach [ough]

hour - godzina,
why - dlaczego,
thought - myśleć (forma przeszła),
although - chociaż

J

wymawiamy jak polskie [dź]

juice - sok
major - większy
Jerry - Jerry [imię męskie]

Q

wymawiamy jak polskie []

queen - królowa, 
queue - kolejka,
aquarium - akwarium

R

wymawiamy jak polskie [r] z takim wyjątkiem, że język przesuwamy głęboko w stronę podniebienia

straight - prosto
r
ed - czerwony
orange - pomarańcza

w brytyjskim angielskim [r] nie wymawia się na końcu wyrazów oraz po samogłoskach

doctor - lekarz
dark - ciemny

V

wymawiamy jak polskie [w]

velvet - aksamit, 
twelve - dwanaście,
coven - sabat

W

wymawiamy jak polskie [ł]

wolf - wilk
twin bliźniak
shadow - cień

TH

głoska niewystępująca w języku polskim; powstaje umieszczając język między zębami i wypowiedzenie głoski [f]; występuje w wersji dźwięcznej i bezdźwięcznej

think - myśleć, 
mother - matka,
moth - ćma

this - ten, 
the - [rodzajnik nieokreślony]
then - potem

Y

wymawiamy jak polskie [j], np. you [ju], a gdy występuje na końcu wyrazu jak polskie [i], np. many [maeni]

you - ty,
New York Nowy Jork,
yolk - żółtko,
many - dużo,
missy - panienka

wymawiamy jak polskie [ks] lub [gz]

taxi - taksówka
maximum - maksimum
x
erox - kserokopiarka

Samogłoski i zbitki z samogłoskami

przed głoską R wymawiamy jak długie a [a:] np. car [kar], w pozostałych przypadkach głoska brzmi jak połączenie [a] i [e], np. hat [haet]

car - samochód
Saturday - sobota

AW

wymawiamy jak długie o [o:], np. law [lo],

law - prawo
paw - łapa

EA

przed głoską R wymawiamy jak długie e, np. earth [e:rth] lub jak ie, np. dear [dier], lub jak długie i [i:], np. sea [si:]

earth - ziemia
dear - drogi
pear - gruszka
sea - morze

U

najczęściej wymawiamy jak krótkie [a], np. ugly [agli], rzadziej [ju:], np. tune [tjun] lub polskie [u], np. put [put]

ugly - brzydki
tune - piosenka, kawałek
put - kłaść

AI, AY

wymawia się jak [ej], np. main [mejn], May [mej]

main - główny
May - maj

EE

wymawia się jak długie i [i], np. see [si]

see - patrzeć
ee
l - węgorz
weep - płakać
eerie - straszny

I

wymawiamy jako krótki dźwięk pomiędzy polskim [i] a [y]; "ja" czyli pierwsza osoba l. poj to z kolei "ai"

I am George - Jestem George
dill - koper
fill - napełniać 

OO

wymawiamy jak długie o [o:], np. door [dor] lub długie u [u:], np. loose [lu:s]

door - drzwi
loose - luźny

OU

wymawiamy jak  [au], np. mouth [mauth] lub długie o [o:], np. four [for]

mouth - usta
four - cztery 

Zbitki spółgłosek

PH

wymawiamy jak polskie [f]

phone - telefon 
Joseph - Józef
elephant - słoń

SH

wymawiamy jak polskie [sz]

she - ona
mashed - duszony
sh
ip - statek

CH

wymawiamy jak polskie [cz] lub jak polskie [k]

cherry - wiśnia 
March - marzec

chemical - chemiczny
psychology - psychologia

DG

wymawiamy jak polskie [dź]

dodge - unikać
judge - sędzia

WH

wymawiamy jak polskie [ł]

where - gdzie
wheel - koło