Zarówno w języku angielskim, jak i polskim funkcjonuje dużo idiomów i powiedzeń, w których głową rolę odgrywa koń. Nic w tym dziwnego - niegdyś to zwierzę były przecież codziennym towarzyszem człowieka, które było wykorzystywane w transporcie czy pracy (co zresztą częściowo odzwierciedlone bezpośrednio w idiomach). Niektóre z nich nawiązują też do wyścigów konnych, które przecież są tradycyjnie niezwykle popularne w Wielkiej Brytanii. Spójrzmy, na idiomy i powiedzenia z końmi w obu językach:

Łaska pańska na pstrym koniu jeździ mówimy
w języku polskim odnosząc się do do faktu, że poparcie o ludzi mających władzę i pieniądze są zmienne, zależne od ich kaprysów i humoru. 

great men's favours are uncertain

baba z wozu, koniom lżej
pozbycie się osoby zbędnej niepotrzebnej, która tylko przeszkadza i sprawia kłopoty

good riddance to bad rubbish

jak spaść, to z wysokiego konia
jak ponieść klęskę to na całego/z hukiem

somebody might as well be hung for a sheep as a lamb

kombinuje jak koń pod górę
próbować na wszystkie możliwe sposoby (raczej nieudolnie)

to overcomplicate

Są też idiomy i powiedzenia, które w obu językach mają zbliżone znaczenie, np.

don't look a gift horse in the mouth
Don't look a gift horse in the mouth, be grateful for what you have received.

darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby

dark horse
I'm going to vote for him even though a dark horse.

czarny koń

put the cart before the horse
Paying before installing the floor would be putting the cart before the horse.

stawiać wóz przed koniem

back the wrong horse
Don't back the wrong horse! It's more than certain he cannot win the elections.

stawiać na złego konia, dokonać niewłaściwego wyboru

Także w języku angielskim mamy do czynienia z idiomami i powiedzeniami z "koniem" w roli głównej. Oto kilka z nich:

hold your horses!
Hold your horses, she hasn't won yet.

chwila, spokojnie, nieco cierpliwości 

you can lead a horse to water, but you can't make it drink
My parents wanted me to become a lawyer, but I just wanted to be a painter. It is true that you can lead a horse to water but you can't make him drink.

nie można zmuszać nikogo do niczego

a horse of a different colour
My daughter found learning Spanish to be easy, but French was a horse of a different colour.

zupełnie inna sprawa

beat a dead horse
Danny keeps trying to get his money back but I think he's beating a dead horse.

niepotrzebnie tracić czas i energię na straconą sprawę

eat like a horse
My brothers eats like a horse yet he's very slim.

jeść za dwóch 

as strong as a horse
John started to go to a gym a year ago and now is strong as a horse.

silny jak wół

straight from the horse's mouth
It’s good to confirm the news straight from the horse’s mouth.

z pierwszej ręki