Czas Future Simple – jak mówić o przyszłości w języku angielskim

Czas Future Simple – jak mówić o przyszłości w języku angielskim

Kiedy stosujemy czas Future Simple? Czas Future Simple (przyszły prosty) stosuje się w stosunku do wydarzeń, które z całą pewnością będą miały miejsce w przyszłości. Często też stosowana jest względem decyzji o przyszłości podjętych w chwili mówienia. Czasownik w...
Czas Past Perfect (Czas zaprzeszły)

Czas Past Perfect (Czas zaprzeszły)

Kiedy stosujemy czas Past Perfect? Czas Past Perfect (czas zaprzeszły) stosujemy, gdy mamy do czynienia z dwiema czynnościami (lub zdarzeniami) w przeszłości, z których jedna z nich miała miejsce wcześniej niż druga. Czynność wcześniejszą wyrażamy właśnie czasem Past...
Czas Past Simple (czas przeszły prosty)

Czas Past Simple (czas przeszły prosty)

Kiedy stosujemy czas Past Simple? Czas przeszły prosty (Past Simple) używany jest do przekazywania informacji o wydarzeniach, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości. Przysłówki w zdaniach w czasie Past Simple W zdaniach w czasie Present Simple często...
Czas Present Perfect: zastosowanie, zasady tworzenia, przykłady

Czas Present Perfect: zastosowanie, zasady tworzenia, przykłady

Kiedy stosujemy czas Present Perfect? Czas teraźniejszy perfect (Present Perfect) stosuje się: do opisu czynności, które rozpoczęły się w przeszłości, ale trwają do dnia dzisiejszego, np.   Lukas has lived in London for 20 years. Lukas mieszka w Londynie przez 20...
Czas Present Simple (czas teraźniejszy prosty)

Czas Present Simple (czas teraźniejszy prosty)

Kiedy stosujemy czas Present Simple? Czas teraźniejszy prosty (Present Simple) jest podstawowym czasem języka angielskiego. Obowiązkowo trzeba go znać. Czas ten stosuje się: do opisu czynności, które powtarzają się ze stałą częstotliwością, np. Every Friday I visit my...