Kiedy stosujemy czas Future Simple?

Czas Future Simple (przyszły prosty) stosuje się w stosunku do wydarzeń, które z całą pewnością będą miały miejsce w przyszłości. Często też stosowana jest względem decyzji o przyszłości podjętych w chwili mówienia.
Czasownik w czasie Future Simple nie ma swojej oddzielnej formy - każdą czynność opisuje się w nim z użyciem czasownika modalnego "will" (lub "shall", ale o nim więcej poniżej) w połączeniu z bezokolicznikiem czasownika (bez „to”). Dla każdej osoby forma czasownikowa jest identyczna, np.

1 os. l. p. (ja)

I think I will buy that bag.

Myślę, że kupię tę torbę.

2 os. l. p. (ty)

At 5 PM you will leave the hotel and wait for me at the bar across the street.

O godz. 17 wyjdziesz z hotelu i zaczekasz na mnie w barze po drugiej stronie ulicy.

3 os. l. p. (on/ona/ono)

Ellie will be here any moment.

Ellie lada chwila tu będzie.

1 os. l. mn. (my)

We will come by tomorrow evening.

Wpadniemy jutro wieczorem.

2 os. l. mn. (wy)

Trust me, in a week's time you will remember nothing of it.

Zaufaj mi, za tydzień nic z tego nie będziesz pamiętać.

3 os. l. mn. (oni)

Don't worry, Tom and John will pay for all the damage.

Nie martw się, Tom i John zapłacą za szkodę.

Will/shall i 'll

Czasowniki modalne "will" i "shall" bardzo często w zdaniach nieformalnych skracany jest do formy: 'll (czyli apostrof i dwa "l"), np.

 

It'll happen sooner or later.

To prędzej czy później się stanie.

Clara'll find you a job. She's well-connected.

Clara znajdzie Ci pracę. Ona ma dobre znajomości. 

Przysłówki w zdaniach w czasie Future Simple

W zdaniach w czasie Present Perfect często spotykamy takie określenia czasu jak:

tomorrow– jutro,
next month – w przyszłym miesiącu,
soon – wkrótce,
never – nigdy,
in a week's time– za tydzień.

Future Simple do wyrażenia propozycji

Oprócz opisu czynności mających odbyć się przyszłości, czas Future Simple stosujemy do wyrażenia bardzo uprzejmych próśb albo propozycji, np.

Will you have a cup of coffee with me?

Wypijesz ze mną filiżankę kawy?

Czasownik modalny shall

W przeszłości czasownik modalny "shall" w czasie Future Simple stosowany był tak, jak czasownik modalny "will", ale obecnie jest to rzadkość. Najczęściej zobaczymy go w uprzejmych formalnych pytaniach typu:

Shall we go home?

Idziemy (już) do domu?

Shall I tell mom the truth?

Czy powiedzieć mamie prawdę?

Tworzenie pytań w czasie Future Simple

Pytanie w czasie Future Simple tworzy się poprzez szyk przestawny, tj. czasownik pomocniczy will/shall będzie znajdował się na początku zdania, np.

Will John show up or not?

Czy John się pojawi, czy nie?

Tworzenie przeczeń w czasie Future Simple

Zdania przeczące w czasie Future Simple tworzy się dodając zaprzeczenie „not” po czasowniku modalnym „will/shall”.  Jak to w przypadku przeczeń w języku angielskim bywa, także i tutaj zauważymy, że ona czasowniki w połączeniu z "not" tworzą wersję skrócone, tj. won't (=will not) i shan't (=shall not), np.

You won't (=will not) hear anything exciting this time.

Tym razem nie usłyszycie nic ekscytującego.