This i that oraz these i those - to słowa oznaczające: ten/ta/to i tamten/tamta/tamto oraz ci/te i tamci/tamte.

These jest liczbą mnogą od this, a those jest liczbą mnoga od that.
This i those sugerują, że rzecz, której dotyczą znajdują się blisko mówiącego, a that i those - pewien dystans.

Przed rzeczownikiem mogą występować w roli przymiotnika, np.

That movie was quite good.

Ten film był całkiem dobry.

Jeśli występują samodzielnie, pełnią funkcję zaimków, np.

This is such a happy moment.

To taka radosna chwila.

This is... these are...

Zaimki wskazujące występuje też w bardzo przydatnej konstrukcji "This (that) is.../these (those) are..." oznaczającej "To jest/To są...".

This is my brother Andy.
To mój brat Andy.

That was quite surprising.
To było dość zaskakujące.

These are the flowers I bought at the market.
To są kwiaty, które kupiłam na rynku.

Those are the most beautiful landscapes I've ever seen.
To są najpiękniejsze widoki jakich kiedykolwiek uraczyłem.