W języku angielskim mamy do czynienia z następującymi zaimkami i przymiotnikami pytającymi:

who - kto?

Who are you?

Kim jesteś?

whom - komu?

Whom did you see last night?

Kogo wczoraj widziałeś?

whose - czyj?

Whose car are you driving?

Czyj samochód prowadzisz?

what - co? jaki?

What happened at the factory when I wasn't there?

Co się stało w fabryce, kiedy mnie nie było?

which - który? jaki?

Which colour would you choose?

Który kolor byś wybrał?

Wyraz pytający z przyimkiem

W języku formalnym, jeżeli zaimek w zdaniu ma pełnić funkcję dopełnienia, to przyimek (np. to, with, without, of) stanowiący część pytania stawiamy na początku zdania, np.

To whom were you talking at the party?

Z kim rozmawiałeś na przyjęciu?

With which famous actor would you go on a date?

Z którym sławnym aktorem poszłabyś na randkę?

W języku potocznym, jeżeli zaimek w zdaniu ma pełnić funkcję dopełnienia, to przyimek stawiamy neo orzeczeniu (czasowniku). Warto zauważyć przy tym, że w języku mówionym zaimek whom nie jest używany (w jego miejscu użyjemy who), np.

Who were you talking to at the party?

Z kim rozmawiałeś na przyjęciu?

Which famous actor would you go on a date with?

Z kim rozmawiałeś na przyjęciu?