W języku angielskim strona bierna (czyli "Passive Voice") używamy w zdaniach, w których ważniejsza jest czynność niż to, kto ją wykonał, czyli tak jak polsku. Jednak strona bierna w języku angielskim jest stosowana znacznie rzadziej, bo brzmi nieco sztucznie i patetycznie. W języku polskim uwielbiamy te wszystkie bezosobowo formy, które w języku angielskim wyrażane są w znacznie prostszy sposób.

Aby utworzyć zdania w stronie biernej w języku angielskim potrzebuje wiedzieć, jak odmienia się czasownik "to be" (w różnych czasach; w zależności, w jakim czasie gramatycznym będzie nasze zdanie) oraz formy czasownikowej Past Participle (imiesłowa biernego, 3. formy czasownikowej).

Strona czynna

A thief stole my bike.
Złodziej ukradł mój rower.

Złodziej

A thief

podmiot

ukradł

stole

orzeczenie

mój rower.

my bike.

dopełnienie

Strona bierna

My bike was stolen by a thief.
Mój rower został skradziony przez złodzieja.

Mój rower

My bike

podmiot

został

was

forma czasownika "to be" w 3 os. l.poj. w czasie przeszłym

skradziony

stolen

(Past Participle, czyli 3. forma czasownika)

(przez złodzieja)

(by a thief).

opcjonalnie: podmiot z oryginalnego zdania - wykonawca czynności poprzedzony wyrazem "by" (czyli "przez")

Strona bierna z bezokolicznikami

Strona bierna z bezokolicznikiem wystepuje po czasownikach modalnych i czasownikach, po których zwykle występuje bezokolicznik.

This patient has to be taken to the hospital.

Ten pacjent musi zostać zabrany do szpitala.

His sick grandmother should be taken care of.

Należy zająć się jego chorą babcią.

I was promised to be awarded at this year's ceremony.

Obiecano mi, że zostanę nagrodzony podczas ceremonii.
dosłownie: Obiecano mi nagrodzenie podczas ceremonii.

Mary wants to be considered for this position.

Mary chce, aby wzięto ją pod uwagę na to stanowisko.

Strona bierna z rzeczownikami odczasownikowymi

Rzeczowniki odczasownikowe stoją po przyimkach, a także po czasownikach, po których zazwyczaj występują rzeczowniki odczasownikowe (czyli te z końcówką -ing).

John is excited about to being given another chance.

Ten pacjent musi zostać zabrany do szpitala.

I remember being taught how to ski.

John jest podekscytowany, że dano mu jeszcze jedną szansę.

Experienced professionals hate being paid little.

Doświadczenie specjaliści nienawidzą, gdy są tak mało opłacani.

My daughter likes being presented with gifts.

Moja córka lubi, jak się jej daje prezenty.

Wyrażenie "to be born"

„To be born" jest formą bierną i przeważnie używa się jej w czasie przeszłym, chociaż w niektórych przypadkach poprawne może być także zastosowanie czasu teraźniejszego lub przyszłego.

Fewer children are born every year.

Co roku rodzi się mniej dzieci.

I was born in 2005.

Urodziłem się w 2005 roku.

Konstrukcja "It is said that..."

Konstrukcja "It is said that..." jest bardzo często używana w języku angielskim. Zwrot ten oznacza "Mówi się, że...".
Warto również znać jej odmianę, w której nacisk położony jest na osobą, tj. "He is said to..." ("Mówi się o nim...")

W miejscu czasownika "said" używa się także innych czasowników, takich jak: believed (wierzy się), supposed (przypuszcza się), thought (uważa się), considered (rozważa się).

It is said that the conditions are going to change.

Mówi się, że warunki mają się zmienić.

It is supposed that the new president will fix the problems.

Przypuszcza się, że nowy dyrektor naprawi problemy.

It is believed that he will keep his promise.

Wierzy się, że on dotrzyma obietnicy.

It is thought that his sister has left for good.

Myśli się, że jego siostra wyjechała na dobre.

He is thought to be the best for this job.

On jest uważany za najlepszy do tej roboty.

Adele is supposed to release a new album next year.

Przypuszcza się, że Adele wyda nową płytą w przyszłym roku.

John is known to smoke a lot.

John znany jest z tego, że dużo pali.

This car is expected to use less fuel.

Oczekuje sie, że ten samolot będzie palił mniej paliwa.

Konstrukcja "have something done"

Konstrukcji „have something done" używamy w sytuacji, gdy ktoś wykonał dla nas jakąś czynność, np. fryzjer przystrzygł nam włosy albo ekipa wyremontowała nam dom, np.

I will have my hair cut today.

Dzisiaj zetnę sobie włosy (= tzn. fryzjer zrobi to za mnie)