Język obcy (nowożytny) zdaje każdy maturzysta; ze względu na popularność, większość uczniów decyduje się wybrać język angielski.
Egzamin można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (także w klasach dwujęzycznych).

 

POZIOM PODSTAWOWY

Zakłada się, że na rozwiązanie zadań w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym uczniowie mają 120 minut.
W tym czasie należy zmierzyć się z 10 zadaniami: czterema z zakresu rozumienia ze słuchu, trzema z zakresu rozumienia tekstów pisemnych, dwoma z zakresu znajomości gramatyki i słownictwa języka angielskiego oraz jednym związanym z przygotowaniem pracy pisemnej.

 

Rozumienie ze słuchu (30%)

Poprawne rozwiązanie trzech lub czterech zadań (zwykle są to trzy zadania) sprawdzających rozumienie ze słuchu daje nam aż 30% punktów, czyli tyle, ile potrzeba do zdania egzaminu maturalnego. Warto dobrze przygotować się do tej części egzaminu!

Łącznie część ta trwa 20 minut; każde nagranie odtworzone jest dwukrotnie. Wszystkie nagrania powstają z udziałem native speakera.

Jakiego typu zadań się spodziewać?
- wybór wielokrotny, czyli która odpowiedź jest prawdziwa (A, B, C);
- dobór tekstu (tytułu, opisu, zdania) do słuchanego fragmentu nagrania;
- wybór, czy dane zdanie jest prawdą czy fałszem (tj. czy zgadza się z tym, co usłyszeliśmy w nagraniu).

Na każdą poprawną odpowiedź dostaniemy po 1 punkcie.

Rozumienie tekstów pisanych (30%)

Poprawne rozwiązanie trzech lub czterech (zwykle są to trzy zadania) zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych także daje nam aż 30% punktów, czyli poprawnie rozwiązanie tylko tych zadań gwarantuje nam zdanie egzaminu!

Łącznie wszystkie teksty mają 900-1200 słów. Są to zwykle teksty adaptowane z oryginalnych tekstów w języku angielskim, tj, nieco uproszczone względem oryginału, aby były łatwiejsze w zrozumieniu.

Jakiego typu zadań się spodziewać?
- wybór wielokrotny, czyli która odpowiedź jest prawdziwa (A, B, C);
- dobór tytułu, opisu, zdania do tekstu;
- wybór, czy dane zdanie jest prawdą czy fałszem (tj. czy zgadza się z tym, co znajduje się w treści teksty).

Na każdą poprawną odpowiedź dostaniemy po 1 punkcie.

Znajomość gramatyki i słownictwa (20%)

Poprawne rozwiązanie dwóch lub trzech (zwykle są to dwa zadania) zadań sprawdzających znajomość konstrukcji gramatycznych i słownictwa daje nam 20% punktów. Zwykle w takich dwóch (rzadziej trzech) zadaniach dostajemy 20 zdań, z którymi w jakiś sposób musimy się zmierzyć.

Jakiego typu zadań się spodziewać?
- dobieranie brakujących zdań do luk w tekście;
- wybór wielokrotny (A, B, C), czyli który wyraz pasuje do luki w tekście.

Na każdą poprawną odpowiedź dostaniemy po 1 punkcie.

Wypowiedź pisemna (20%)

To zadanie wydaje się być najtrudniejsze, bo nie możemy "strzelać", jeśli nie znamy odpowiedzi...

Za poprawne przygotowanie wypowiedzi pisemnej możemy dostać maksymalnie 20% punktów.

Co konkretnie oznacza "wypowiedź pisemna"? Jest to najczęściej jedna z następujących form tekstu:

- list lub email
- wpis na bloga lub forum internetowe

W każdej z tych wypowiedzi będziemy musieli uwzględnić opis, relację wydarzeń lub nasze zdanie na jakiś konkretny temat, przy czym w instrukcji do zadania będziemy mieć dokładnie wyszczególnione, co się powinno w naszej wypowiedzi znaleźć, jak długa powinna ona być (80-130 słów) i jak powinniśmy ją podpisać. Jeśli uwzględnimy te informacje, będziemy na drodze do sukcesu!

Na każdą poprawną odpowiedź dostaniemy po 1 punkcie.

POZIOM ROZSZERZONY

Zakłada się, że na rozwiązanie zadań w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym uczniowie mają 150 minut (w przypadku poziomu dwujęzycznego - 180 minut).

W tym czasie należy zmierzyć się z 10 zadaniami: trzeba lub czterema z zakresu rozumienia ze słuchu, trzema lub czterema z zakresu rozumienia tekstów pisemnych, dwoma lub trzema z zakresu znajomości gramatyki i słownictwa języka angielskiego oraz jednym związanym z przygotowaniem pracy pisemnej.

 

Rozumienie ze słuchu (24%)

Poprawne rozwiązanie trzech lub czterech zadań (zwykle są to cztery zadania) sprawdzających rozumienie ze słuchu daje nam 24% punktów.

Łącznie część ta trwa 25 minut; każde nagranie odtworzone jest dwukrotnie. Wszystkie nagrania powstają z udziałem native speakera.

Jakiego typu zadań się spodziewać?
- wybór wielokrotny, czyli która odpowiedź jest prawdziwa (A, B, C);
- dobór tekstu (tytułu, opisu, zdania) do słuchanego fragmentu nagrania;
- wybór, czy dane zdanie jest prawdą czy fałszem (tj. czy zgadza się z tym, co usłyszeliśmy w nagraniu).

Na każdą poprawną odpowiedź dostaniemy po 1 punkcie.

Rozumienie tekstów pisanych (26%)

Poprawne rozwiązanie trzech lub czterech (zwykle są to trzy zadania) zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych także daje nam aż 26% punktów.

Łącznie wszystkie teksty mają 1300-1600 słów. Są to zwykle oryginalne teksty w języku angielskim.

Jakiego typu zadań się spodziewać?
- wybór wielokrotny, czyli która odpowiedź jest prawdziwa (A, B, C);
- dobór tytułu, opisu, zdania do tekstu;
- wybór, czy dane zdanie jest prawdą czy fałszem (tj. czy zgadza się z tym, co znajduje się w treści teksty).

Na każdą poprawną odpowiedź dostaniemy po 1 punkcie.

Znajomość gramatyki i słownictwa (24%)

Poprawne rozwiązanie dwóch lub trzech (zwykle są to dwa zadania) zadań sprawdzających znajomość konstrukcji gramatycznych i słownictwa daje nam 24% punktów.

Jakiego typu zadań się spodziewać?
- zadań zamkniętych: wybór wielokrotny oraz na dobieranie;
- zadań otwartych: zadanie z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych

Na każdą poprawną odpowiedź dostaniemy po 1 punkcie.

Wypowiedź pisemna (26%)

Za poprawne przygotowanie wypowiedzi pisemnej możemy dostać maksymalnie 26% punktów.

Co konkretnie oznacza "wypowiedź pisemna"? Jest to najczęściej jedna z następujących form tekstu:

list formalny
rozprawka
artykuł do gazety

Zdający dostaje do wyboru dwa tematy - wybiera ten, który bardziej mu odpowiada. W każdej z tych wypowiedzi będziemy musieli uwzględnić opis, relację wydarzeń lub nasze zdanie na jakiś konkretny temat, przy czym w instrukcji do zadania będziemy mieć dokładnie wyszczególnione, co się powinno w naszej wypowiedzi znaleźć, jak długa powinna ona być (zwykle 200-250 słów) i jak powinniśmy ją podpisać.

Na każdą poprawną odpowiedź dostaniemy po 1 punkcie.