Zasada następstwa czasów stosowana jest w języku angielskim w zdaniach złożonych podrzędnie.

Jak określić, jaki czas powinien zostać zastosowany w zdaniu podrzędnym zależy od:

  • czasu, w jakim występuje orzeczenie zdania głównego;
  • stosunku w czasie czynności zdania podrzędnego do czynności w zdaniu nadrzędnym.

zdanie złożone podrzędnie 

zdanie nadrzędne 

zdanie podrzędne 

I thought (that)

Michael lived in London

Myślałem, że

Michael mieszka w Londynie.

Język angielski (inaczej niż język polski) jest znacznie bardziej precyzyjny, jeżeli chodzi o sytuowanie wydarzeń w czasie. I tak, jeżeli orzeczenie w zdaniu głównym występuje w czasie teraźniejszym, w zdaniu podrzędnym, można użyć każdego czasu (w zależności od tego, kiedy dana czynność ma/miała/będzie miała miejsce):

I think Tom's sister lives in New York City.

Myślę, że siostra Toma mieszka w Nowym Jorku.

I think Tom's sister lived in New York City.

Myślę, że siostra Toma mieszkała w Nowym Jorku.

I think Tom's sister will live in New York City.

Myślę, że siostra Toma będzie mieszkała w Nowym Jorku.

Gdy orzeczenie w zdaniu głównym występuje w czasie przeszłym, zaczynają się schody. W zdaniu podrzędnym w takiej sytuacji musimy "cofnąć czas", tj. czasownik przybiera formę jednego z czasów przeszłych albo formę would (jeśli dotyczy przeszłości).

CZYNNOŚĆ RÓWNOCZESNA
I thought Clara spoke English well.

CZYNNOŚĆ RÓWNOCZESNA
Uważałem, że Clara dobrze mówiła po angielsku (wtedy, w chwili mówienia).

CZYNNOŚĆ PRZESZŁA
I knew Sam had taken part in the competition two years ago.

CZYNNOŚĆ PRZESZŁA
Wiedziałem, że Sam wziął udział w konkursie dwa lata wcześniej. (dawniej, kiedyś; Sam wziął udział w konkursie wcześniej niż o tym wiedziałem)

CZYNNOŚĆ PRZYSZŁA
I knew Sam would part in the competition.

CZYNNOŚĆ PRZYSZŁA
Wiedziałem, że sam weźmie udział w konkursie (w przyszłości; to się jeszcze nie stało).