Zaimki zwrotne, czyli w języku angielskim myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves wskazują, że podmiot i dopełnienie są tą samą osobą lub przedmiotem. Pełnią one podwójną funkcję:
zaimka zwrotnego oraz funkcję emfatyczną.

W języku polskim odpowiadają zaimkom “się, siebie, sobie, sobą”, z tą różnicą, że w języku angielskim każdej osobie przypisany jest inny zaimek. 

 

1 os. l. p.

myself

I will wash myself when the hot water is back on.
Umyję się, kiedy wróci ciepła woda.

2 os. l. p.

yourself

Don't be so harsh to yourself.
Nie bądź dla siebie taki surowy.

3 os. l. p.

himself / herself / itself

Was John talking to himself?
Czy John mówił sam do siebie?

1 os. l. mn.

ourselves

We convinced ourselves that our decision was right.
Przekonaliśmy samych siebie, że nasza decyzja była słuszna.

2 os. l. mn.

yourselves

Enjoy yourselves at the party!
Bawcie się dobrze na przyjęciu.

3 os. l. mn.

themselves

They asked themselves the same question later.
Zadali sobie to samo pytanie później.

Zaimki zwrotne w funkcji emfatycznej, które na polski tłumaczymy jako "sam/sama", służą do podkreślenia sposobu, w jaki dana czynność powinna zostać wykonana (czyli samodzielnie), np.

 

Mr. Smith has brought the cake herself.

Pani Smith sama przyniosła ciasto.

Why don't you do it yourself if it's so easy?

Czemu sam tego nie zrobisz, jeśli jest to takie proste?