Tworzenie liczby mnogiej - ogólne zasady (końcówka -s)

Liczbę mnogą tworzy się dodając końcówkę -s do większości rzeczowników, np.

cat - cats (kot - koty)

tree - trees (drzewo - drzewa)

mug - mugs (kubek - kubki)

Rzeczowniki zakończone na -ch, -sh, -ss lub -x 

Rzeczowniki zakończone na -ch, -sh, -ss lub -x tworzą liczbę mnogą poprzez dodanie końcówki -es, np.

church - churches (kościół - kościoły)

bush - bushes (krzak - krzaki)

kiss - kisses (pocałunek - pocałunki)

fox - foxes (lis - lisy)

Rzeczowniki zakończone spółgłoską + y

Rzeczowniki zakończone spółgłoską + y tworzą liczbę mnogą poprzez zastąpienie -y koncówką -ies, np.

baby - babies (niemowlę - niemowlęta)

country - countries (kraj - kraje)

fly - flies (mucha - muchy)

Rzeczowniki zakończone samogłoską + y

Rzeczowniki zakończone samogłoską + y tworzą liczbę mnogą poprzez dodanie -s, np.

toy - toys (zabawka - zabawki)

boy - boys (chłopak - chłopcy)

day - days (dzień - dni)

Rzeczowniki zakończone na -o

Rzeczowniki zakończone na -o tworzą liczbę mnogą przez dodanie końcówki -es lub -s. Przez dodanie -es tworzą formę liczby mnogiej rzeczowniki często używane lub zapożyczenia, np.

hero - heroes (bohater - bohaterowie)

potato - potatoes (ziemniak - ziemniaki)

tomato - tomatoes (pomidor - pomidory)

Końcówkę -s przyjmują wyrazy obce lub skrócone:

kilo - kilos (kilogram - kilogramy)

bamboo - bamboos (bambus - bambusy)

weirdo - weirdos (dziwadło - dziwadła)

Tworzenie liczby mnogiej - formy nieregularne

Grupa rzeczowników zakończonych na -f oraz -fe tworzy liczbę mnogą przez zmianę zakończenia na -ves, np.

life - lives (życia - życia)

wife - wives (żony - żony)

knife - knives (nóż - noże)

loaf - loaves (bochenek - bochenki)

sheaf - sheaves (wiązka - wiązki)

thief - thieves (złodzieje - złodzieje)

calf - calves (cielę - cielęta)

half - halves (połowa - połowy)

leaf - leaves (liść - liście)

self - selves (sam siebie - samych siebie)

shelf - shelves (półka - półki)

wolf - wolves (wilk - wilki)

Rzeczowniki zakończone na -f lub -fe

Wybrane rzeczowniki zakończone na -f lub -fe mogą tworzyć liczbę mnogą nieregularnie lub regularnie, np.

dwarf - dwarfs LUB dwarves (karzeł - karły)

scarf - scarfs LUB scarves (apaszka - apaszki)

Rzeczowniki zakończone na -f lub -fe

Pozostałe rzeczowniki na -f lub -fe tworzą liczbę mnogą regularnie, np.

roof - roofs (dach - dachy)

Man - men i inne rzeczowniki ze zmianą samogłoski

Grupa rzeczowników tworzy liczbę mnoga przez zmianę środkowej samogłoski, np.

man - men (mężczyzna - mężczyźni)

woman - women (kobieta - kobiety)

mouse - mice (mysz - myszy)

foot - feet (stopa - stopy)

tooth - teeth (ząb - zęby)

goose - geese (gęś - gęsi)

louse - lice (wesz - wszy)

Man - men i inne rzeczowniki ze zmianą samogłoski

Dwa rzeczowniki w liczbie mnogiej przyjmują końcówkę -en, tj.

child - children (dziecko - dzieci)

ox - oxen (wół - woły)

Rzeczowniki z taką samą formą w liczbie pojedynczej i mnogiej

Do tej grupy należą nazwy niektórych gatunków zwierząt i ryb, np.

fish(ryba/ryby)

shrimp (krewetka - krewetki)

sheep (owca - owce)

Zapożyczenia z języków obcych

Pewna grupa rzeczowników obcego pochodzenia zachowała formy liczby mnogiej języka macierzystego. Są to na zapożyczenia z łaciny, greki, języka francuskiego oraz włoskiego - najczęściej nazwy naukowe, rzadko spotykane w języku potocznym.

basis - bases(podstawa - podstawy)

hypothesis - hypotheses (hipoteza - hipotezy)

oasis - oases (oaza - oaza)