Przysłówki too (zbyt) i enough (wystarczająco)

Przysłówki too (zbyt) i enough (wystarczająco)

Przysłówek "too": znaczenie i użycie Przysłówek „too” oznacza zbyt (za dużo, więcej niż potrzeba). W zdaniu umieszcza się go przed wyrazem, który określa, np. The trousers I've bought are too big. Can I return them? Spodnie, które kupiłem są za duże. Czy mogę je...
Tryb rozkazujący w języku angielskim

Tryb rozkazujący w języku angielskim

Jak tworzymy tryb rozkazujący w języku angielskim Tryb rozkazujący stosuje się do wydawania poleceń. W języku angielskim tworzy się go dla 2 osoby liczby pojedynczej i 2 osoby liczby mnogiej w ten sam sposób, tj. za pośrednictwem czasownika w podstawowej formie. Count...
There is/there are… jak powiedzieć po angielsku „znajduje się”

There is/there are… jak powiedzieć po angielsku „znajduje się”

Konstrukcja "There is/There are". Kiedy ją stosować? Konstrukcja „there is/there are” oznacza  „jest, znajduje się" i "są/znajdują się", jednak na język polski możemy zdania z "there is/there are" tłumaczyć także w inny sposób - w zależności od kontekstu może to być:...
Czas Future Simple – jak mówić o przyszłości w języku angielskim

Czas Future Simple – jak mówić o przyszłości w języku angielskim

Kiedy stosujemy czas Future Simple? Czas Future Simple (przyszły prosty) stosuje się w stosunku do wydarzeń, które z całą pewnością będą miały miejsce w przyszłości. Często też stosowana jest względem decyzji o przyszłości podjętych w chwili mówienia. Czasownik w...