Jak tworzymy tryb rozkazujący w języku angielskim

Tryb rozkazujący stosuje się do wydawania poleceń. W języku angielskim tworzy się go dla 2 osoby liczby pojedynczej i 2 osoby liczby mnogiej w ten sam sposób, tj. za pośrednictwem czasownika w podstawowej formie.

Count to three, then open your eyes.

Policz do trzech, a potem otwórz oczy.
LUB:
Policzcie do trzech, a potem otwórzcie oczy.

Tryb rozkazujący w formie przeczącej

Tryb rozkazujący w formie przeczącej powstaje poprzez dodanie "don't" przed czasownikiem, np.

Don't call me tomorrow as I'll be very busy.

Nie dzwoń/nie dzwońcie do mnie jutro, bo będę zajęty.

Wzmocnienie trybu rozkazującego

Jeśli między "don't" a czasownik wstawimy zaimek "you" otrzymamy bardzo stanowczy zwrot, który oznacza coś w stylu "Nie waż się...", "Nawet nie...", np.

Don't you come without knocking.

Nawet nie wchodź bez pukania.

Konstrukcja "Let's..."

Konstrukcja "let's..." (tj. zróbmy, chodźmy itp.) jest bardzo powszechnie stosowana w języku angielskim w celu wyrażenia zachęty. Dotyczy ona wyłącznie pierwszej osoby liczby mnogiej, np.

Let's go to the cinema tonight!

Chodźmy wieczorem do kina.