Konstrukcja "There is/There are". Kiedy ją stosować?

Konstrukcja „there is/there are” oznacza  „jest, znajduje się" i "są/znajdują się", jednak na język polski możemy zdania z "there is/there are" tłumaczyć także w inny sposób - w zależności od kontekstu może to być: np. stoi/stoją (spójrz na przykłady poniżej).

Konstrukcji tej używamy, gdy chcemy wskazać, gdzie znajduje się dany przedmiot lub osoba.

THERE IS - dla liczby pojedynczej oraz rzeczowników niepoliczalnych

There is a man in a yellow T-shirt outside the building.

Na zewnątrz budynku jest mężczyzna w żółtej koszulce.

There is still coffee left in the jug.

W dzbanku wciąż jest kawa.

THERE ARE - dla liczby mnogiej

There are three policemen waiting for you.

Trzech policjantów czeka na Ciebie.

There are separate entrances for women and men.

Dla kobiet i mężczyzn są osobne wejścia.

There is/there are - tworzenie pytań

Pytania tworzymy na zasadzie szyku przestawnego stawiając czasownik "is/are" przed "there", np.

Is there enough space for everybody?

Czy jest wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich?

Are there two bedrooms in this house?

Czy w domu są dwie sypialnie?

There is/there are - tworzenie przeczeń

Przeczenia tworzymy umieszczając przeczenie "not" po czasowniku "is/are". W codziennym angielskim (tj. nieformalnym) formy te pojawiają się także w wersji skróconej, tj. "there isn't" i "there aren't", np.

There isn't (=is not) much sugar is the dessert.

W deserze jest nie ma dużo cukru.

In the book there aren't (= are not) any pictures.

W książce nie ma żadnych obrazków.

Użycie w innych czasach gramatycznych

Oczywiście konstrukcję tę można stosować w innych czasach gramatycznych - wystarczy w miejscu czasownika "is/are" wstawić odpowiednią dla danego czasu formę czasownika "to be". Dla przykładu: w Present Perfect będzie to "has been/have been", w Past Simple będzie to "was/were", a Past Perfect - "had been", a w Future Simple - "will be", np.

There was someone here for you 10 minutes ago.

Był tu ktoś do Ciebie 10 minut temu.

In the future, there will be a skyscraper at this corner.

W przyszłości na tym rogu będzie stał wieżowiec.