Przysłówek "too": znaczenie i użycie

Przysłówek „too” oznacza zbyt (za dużo, więcej niż potrzeba). W zdaniu umieszcza się go przed wyrazem, który określa, np.

The trousers I've bought are too big. Can I return them?

Spodnie, które kupiłem są za duże. Czy mogę je zwrócić? 

Too many i too much

„Too many” jest stosowane przed rzeczownikami policzalnymi, natomiast „too much” występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi. W obu przypadkach wskazujemy, że czegoś jest za dużo.

It's too much food. There are only two of us.

To za dużo jedzenia. Nas jest tylko dwóch. 

We have too many bicycles now. Let's give one away.

Mamy teraz zbyt dużo rowerów. Oddajemy jeden. 

Przysłówek "enough": znaczenie i użycie

Przysłówek „ENOUGH” oznacza wystarczającą ilość czegoś (dość; tyle, ile potrzeba).
Przysłówek enough umieszcza się za przymiotnikiem lub przysłówkiem, który określa. W przypadku rzeczownika, enough występuje bezpośrednio przed nim, np.

Is there enough food for the whole weekend?

Czy to wystarczająco dużo jedzenia na cały weekend? 

You weren't fast enough. Let's try again.

Nie byłeś wystarczająco szybki. Spróbujmy jeszcze raz.

"Enough" jako rzeczownik

Słówko "enough" pojawia się też w popularnym stwierdzeniu "It's enough!" oznaczającym "Dosyć tego!".