Różnica między rzeczownikami policzalnymi a rzeczownikami niepoliczalnymi

W języku angielskim wyróżniamy rzeczowniki policzalne, czyli takie które można łatwo policzyć, np.

one quilt - jedna kołdra

two pillows - dwie poduszki

three blankets - trzy koce

oraz rzeczowniki niepoliczalne, czyli takie których nie można policzyć na sztuki. Należy one do takich kategorii jak: płyny i napoje, substancje sypkie, gazy, uczucia i pojęcia abstrakcyjne, zjawiska atmosferyczne i przedmiot nauczania.

water - woda
milk - mleko
beer - piwo
wine - wino
Coke - cola
Coke - coffee

sugar - cukier
flour - mąka
rice - ryż
wheat - zboże
dust - pył
sand - piasek

gas - gas
petrol - paliwo
oxygen - tlen
air - powietrze

love - miłość
happiness - szczęście
joy - radość
sadness - smutek

history - historia
mathematics - matematyka
English - język angielski

rain - deszcz
snow - śnieg
weather - pogoda
sunshine - słonce (promienie słoneczne)

Przed rzeczownikami niepoliczalnymi nie występuje przedimek nieokreślony (a, an), a ich ilość przedstawia się w sposób opisowy, np.

a bottle of champagne - butelka szampana
a kilo of flour - kilogram mąki
a cup of coffee - filiżanka kawy

some love - nieco miłości
a lot of feeling - dużo uczucia

a speck of dust - pyłek kurzu
a tank of gas - bak benzyny

Rzeczowniki niepoliczalne: wyrażenia określające ilość

Inne przydatne wyrażenie określające ilość tylko w przypadku rzeczowników niepoliczalnych to:

little  - mało

a little - trochę

Rzeczowniki policzalne: pytanie o ilość

Jeżeli chcemy zapytać o ilość danych osób lub przedmiotów, czyli ilu/ile?, a mamy do czynienia z rzeczownikami policzalnymi, użyjemy sformułowania: "how many?"

How many brothers do you have?
Only one.

Ilu masz braci?
Tylko jednego. 

How many of friends have you brought?
A lot.

Ilu ze swoich przyjaciół zabrałeś ze sobą?
Dużo.

Rzeczowniki niepoliczalne: pytanie o ilość

Jeżeli chcemy zapytać o ilość danych płynów czy substancji sypkich (a także każdych innych rzeczowników niepoliczalnych), czyli ile? użyjemy sformułowania: "how much?", np.

How much ice do you want?
Two cubes (of ice), please.

Ile chcesz lodu?
Poproszę dwie kostki (lodu).

How much is it?
How much (money) does it cost?

Ile za to? / Ile się należy?
Ile to kosztuje?

Rzeczowniki policzalne: wyrażenia określające ilość

Inne przydatne wyrażenie określające ilość tylko w przypadku rzeczowników niepoliczalnych to:

a few  - kilka

few  - mała ilość