Jak powiedzieć, że coś do kogoś należy

Z tego artykułu dowiesz się, jak w języku angielskim powiedzieć, że coś do kogoś należy, np. dom Mary, długopis Petera albo samochód Twojego taty.

W języku angielskim przynależność (np. przedmiotów do osób) możemy wyrazić dwojako:

  • za pomocą dopełniacza saksońskiego oraz
  • za pomocą konstrukcji ...of...

'S, czyli dopełniacz saksoński

To forma odpowiadająca dopełniaczowi w języku polskim, czyli sytuacji, kiedy rzeczownik odpowiada na pytanie kogo? czego?
W celu utworzenia dopełniacza używa się:

  • apostrofu (‘) + s po rzeczowniku w liczbie pojedynczej i rzeczownikach w liczbie mnogiej, które nie kończą się na -s
  • apostrofu (‘) po rzeczowniku zakończonym na -s, np.
Mark’s car – samochód Marka
my mum’s job – zawód mojej mamy
the students room – pokój studentów

Konstrukcja ...of...

Przynależność możemy także wyrazić  konstrukcją of, np.

a car of Mark– samochód Marka
the job of my mum – zawód mojej mamy
a room of the students – pokój studentów

Konstrukcja ...of... z zaimkami dzierżawczymi

Przynależność możemy wyrazić z użyciem zaimków dzierżawczych w funkcji zaimka przymiotnego, czyli takich słówek jak: mine (mój), yours (twój), his (jego), hers (jej), its (jego, np. dziecka), ours (nasz), yours (wasz), theirs (ich), np.

a car of mine mój samochód 
the job of hers – jej zawód
a room of theirs ich pokój