Konstrukcja “be going to…” - kiedy jej używamy

Konstrukcja “be going to…” pozwala przekazać informacje o bardzo realnych planach oraz przewidywaniach dokonanych na podstawie bardzo jasnych sygnałów, np.

It is going to snow again.

Znów zanosi się na śnieg. (bo np. niebo zakryły ciemne chmury)

The actor we saw yesterday is going to receive the comittee's award this year.

Aktor, którego wczoraj widzieliśmy dostanie w tym roku nagrodę komisji. (bo np. odbyło się już głosowanie i w zasadzie już wszystko jest jasne na temat jego wyboru)

I am going to visit my parents this weekend.

Zamierzam odwiedzić moich dziadków w ten weekend. (taki jest mój plan)

Zdania twierdzące z "be going to"

Konstrukcja przypomina zdania tworzone w czasie Present Continuous. Składa się na nią odpowiednio odmieniona forma czasownika „be“ w czasie Present Simple oraz forma czasownikowa gerund (tj. z końcówką –ing), po której następuje bezokolicznik z „to“, tj.

Martha

is

going

to see

her best friend tonight.

podmiot

odmieniony czasownik "to be" w 3 os. l. p.

going

bezokolicznik poprzedzony "to"

dopełnienie

Pytania z "be going to"

Pytanie tworzymy stosując szyk przestawny, tj. stawiając odpowiednio odmienioną formę czasownika "be" przed podmiot, np.

Are you going to buy this dress or not?

Zamierzasz kupić tę sukienkę, czy nie?

Przeczenia z "be going to"

Przeczenie powstaje poprzez dodanie partykuły „not“ pomiędzy osobową formą czasownikiem “be” a “going to”, np.

Eventually, Jessie is not going to apply for the scholarship.

Ostatecznie Jessie nie będzie ubiegać się o stypendium.