I’m going to… czyli jak mówić o przewidywaniach i planach

I’m going to… czyli jak mówić o przewidywaniach i planach

Konstrukcja “be going to…” - kiedy jej używamy Konstrukcja “be going to…” pozwala przekazać informacje o bardzo realnych planach oraz przewidywaniach dokonanych na podstawie bardzo jasnych sygnałów, np. It is going to snow again. Znów zanosi się na śnieg. (bo np....
Czas Past Perfect Continuous

Czas Past Perfect Continuous

Kiedy stosujemy czas Past Perfect Continuous? Czas Past Perfect Continuous w języku angielskim stosujemy: do wskazania, że jakaś czynność, która zaczęła się w przeszłości trwała nim nie została przerwana inną czynnością lub wydarzeniem, przy czym stosując ten czas...
Czas Past Continuous (Czas przeszły ciągły)

Czas Past Continuous (Czas przeszły ciągły)

Kiedy stosujemy czas Past Continuous? Czas Present Continuous (czas przeszły ciągły) w języku angielskim stosujemy: do opisywania czynności, które miały miejsce w przeszłości w nieprzerwanym przedziale czasowym, np. Agnes was playing the piano all day long. Agnes cały...
Czas Past Perfect (Czas zaprzeszły)

Czas Past Perfect (Czas zaprzeszły)

Kiedy stosujemy czas Past Perfect? Czas Past Perfect (czas zaprzeszły) stosujemy, gdy mamy do czynienia z dwiema czynnościami (lub zdarzeniami) w przeszłości, z których jedna z nich miała miejsce wcześniej niż druga. Czynność wcześniejszą wyrażamy właśnie czasem Past...