Z

ARKUSZE STWORZONE PRZEZ EKSPERTÓW

Testy zostały przygotowane przez anglistów z doświadczeniem w metodyce i nauce języka angielskiego.
Z

Nagrania audio

Zawarte w plikach nagrania audio z tekstami do zadań pozwolą Ci na samodzielne odsłuchanie (nie musisz prosić nikogo o odczytanie transkrypcji).
Z

Zdobądź 50 punktów!

Każdy test (arkusz) skonstruowany jest w ten sposób, że możesz zdobyć 50 punktów (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź). Musisz zdobyć min. 50%, żeby zdać egzamin!
Z

KLUCZ

Dzięki kluczowi szybko i samodzielnie sprawdzisz prawidłowe odpowiedzi.
 

DLA KOGO JEST TEN EBOOK?

DLA MŁODZIEŻY

i dorosłych przygotowujących się do pisemnego egzaminu dojrzałości z języka angielskiego na poziomie podstawowym

DLA NAUCZYCIELI

przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Zestaw testów jest doskonałą pomocą dydaktyczną także podczas innych zajęć z języka angielskiego na poziomie B1

DLA WSZYSTKICH

uczących się języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Nasz zestaw testów to idealny materiał do powtórek i sprawdzenia swojej znajomości języka angielskiego

 

ZAJRZYJ DO ŚRODKA:

CO ZNAJDZIESZ W EBOOKU?

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu (listening). Każdy zestaw zawiera po trzy ćwiczenia tego typu.

 

TŁUMACZENIA

Wybierz tłumaczenie fragmentu zdania na język angielski, który najlepiej odpowiada fragmentowi w języku polskim.

NAGRANIA AUDIO

Każdy zestaw zawiera trzy zestawy nagrań audio dopasowanych pod względem tematycznym i językowym do zainteresowań i poziomu zaawansowania maturzystów.

TESTY LEKSYKALNE

Sprawdź znajomość słów w różnych kontekstach językowych. Im więcej poznasz słów, które mają co najmniej dwa znaczenia, tym więcej punktów zdobędziesz podczas egzaminu maturalnego!

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

Autentyczne, ciekawe i współczesne tematy dobrane do zainteresowań maturzystów. Różnorodne zadania pozwalają sprawdzić, czy zdający egzamin rozumie teksty pisane i myślenie analityczne.

TRANSFORMACJE JĘZYKOWE

Wybór zdania o zbliżonym znaczeniu. Sprawdzian znajomości konstrukcji gramatycznych, związków frazeologicznych i słownictwa.

CO ZNAJDZIESZ W EBOOKU?

Z

11 TESTÓW (ARKUSZY) W FORMACIE .PDF

Ebook to 10 testów (arkuszy). Każdy z nich składa się
z 11 zadań.
 

Z

Pojedynczy arkusz

Na każdy arkusz (test) składają się: 3 ćwiczenia dot. rozumienia ze słuchu, 4 ćwiczenia dot. rozumienia tekstów pisanych, 1 ćwiczenie z uzupełnianiem luk brakującymi zdaniami, 1 ćwiczenie z uzupełnianiem luk brakującym wyrażeniem, 1 ćwiczenie z doborem tłumaczeń tekstów, 1 ćwiczenie z transformacjami i 1 ćwiczenie z doborem właściwego słownictwa 
Z

33 nagraNIA audio

Nagrania „zaszyte” są w plikach .PDF. Player nagrania znajduje się przy zadaniu, którego dotyczy. Nie musisz prosić nikogo o przeczytanie tekstów dla Ciebie – odtworzyć je bezpośrednio w pliku. 
Z

KLUCZ + INFORMACJE DLA ODBIORCÓW

Dzięki kluczowi szybko i samodzielnie sprawdzisz prawidłowe odpowiedzi. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

CZY TAKI SAM ZESTAW ZADAŃ POJAWI SIĘ NA EGZAMINIE MATURALNYM?
uczniów Każdy typ zadań z naszego ebooka MOŻE pojawić się na egzaminie maturalnym. Dodatkowo egzamin maturalny uwzględnia wypowiedź pisemną, ale zdecydowaliśmy się nie ujmować tego typu zdań w ebooku, dlatego że uczniowie nie są w stanie samodzielnie zweryfikować poprawności wykonania takiego zadania. Nasz ebook ma służyć przede wszystkim do samodzielnej ewaluacji oraz pomoc dla nauczycieli w przygotowania do egzaminu maturalnego.
CZY PO ZAKUPIE MOGĘ ZWRÓCIĆ EBOOK, JEŚLI SIĘ ROZMYŚLĘ?
Nie jest to możliwe. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. PROSIMY O ROZWAŻNE ZAKUPY!
JAKIE SĄ WYMAGANIA SPRZĘTOWE, ABY SKORZYSTAĆ Z EBOOKA?
Nasz ebook to 11 plików z formacie .PDF: 10 arkuszy z testami i 1 plik z kluczem do zadań. Pliki audio „zaszyte” są w plikach z zadaniami. Można je odtworzyć jedynie na komputerach stacjonarnych lub laptopach (nie ma możliwości odtworzenia dźwięków z plików .PDF na urządzeniach mobilnych). W przypadku problemów z odsłuchem prosimy o kontakt mailowy.
KTO STOI ZA TYM WYDAWNICTWEM?
Wydawcą ebooka jest serwis do nauki języka angielskiego Polish Your English. Dystrybucja i płatnościami realizowane są przez ANWIST Sp. z o.o. Ebook można kupić tylko i wyłącznie poprzez sklep w serwisie  www.polishyourenglish.pl.
JAK BRZMIĄ NAGRANIA AUDIO?
Bardzo dobrze! Próbkę można odsłuchać tutaj poniżej:

INFORMACJE NA TEMAT ZWROTU

 Zwrot nie jest możliwy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
PROSIMY O ROZWAŻNE ZAKUPY!

Kup EBOOK TERAZ!

KOSZT ZAKUPY

Zaprezentowana całkowita cena produktu zawiera koszt produktu, wysyłkę e-mailem oraz wszelkie podatki. 

DYSTRYBUCJA

Wyłącznym dystrybutorem ebooka oraz podmiotem pobierającym płatność jest
ANWIST SP. z o.o., ul. Orłowska 7/22, 03-571 Warszawa