POLISH YOUR ENGLISH - NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

[smartslider3 slider="2"]

Hold your horses i inne idiomy związane z końmi

Zarówno w języku angielskim, jak i polskim funkcjonuje dużo idiomów i powiedzeń, w których głową rolę odgrywa koń. Nic w ...

/ Słownictwo

What is Black Friday?

Black Friday to ostatni piątek listopada (piątek do Święcie Dziękczynienia (Thanksgiving) w USA), kiedy sklepy drastycznie przeceniają swój asortyment. Przeczytajcie, ...

/ Słownictwo

Movember – time to grow your stache

Przez cały listopad obchodzimy Movember - zwany po polsku "wąsopadem". Przeczytajcie co kryje się za ideą zapuszczania wąsów i skąd ...

/ Słownictwo

 

Strona bierna (passive voice)
W języku angielskim strona bierna (czyli "Passive Voice") używamy w zdaniach, w których ważniejsza jest czynność niż to, kto ją wykonał, czyli tak jak polsku. Jednak strona bierna w języku ...

Gonna, wanna, gotta – co oznaczają te skrótowce?
Gonna, wanna, gotta - co to za skrótowce? Prawdopodobnie widzieliście lub słyszeliście gdzieś słowa "gonna", "wanna" i "gotta". Ciężko szukać ich w podręcznikach do nauki język angielskiego, ale są one ...

Zaimki i przymiotniki pytające (who, whom, whose, what, which)
W języku angielskim mamy do czynienia z następującymi zaimkami i przymiotnikami pytającymi: who - kto? Who are you? Kim jesteś? whom - komu? Whom did you see last night? Kogo ...

If… – czyli zdania warunkowe w języku angielskim
Zdania warunkowe (czyli tzw. conditionale) to wszystkie zdania typu "Gdyby...". Każde takie zdanie to zestawienia dwóch zależnych od siebie wydarzeń; składają się one ze zdania nadrzędnego oraz zdania podrzędnego (warunkowego), które ...

Zaimki i określniki wskazujące: this, that, these, those
This i that oraz these i those - to słowa oznaczające: ten/ta/to i tamten/tamta/tamto oraz ci/te i tamci/tamte. These jest liczbą mnogą od this, a those jest liczbą mnoga od ...

Zaimki zwrotne w języku angielskim, czyli polskie „się”, „siebie”
Zaimki zwrotne, czyli w języku angielskim myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves wskazują, że podmiot i dopełnienie są tą samą osobą lub przedmiotem. Pełnią one podwójną funkcję: zaimka zwrotnego ...

Liczba mnoga w języku angielskim – jak tworzyć, wyjątki, przykłady
Tworzenie liczby mnogiej - ogólne zasady (końcówka -s) Liczbę mnogą tworzy się dodając końcówkę -s do większości rzeczowników, np. cat - cats (kot - koty) tree - trees (drzewo - drzewa) mug ...

Następstwo czasów w zdaniach podrzędnie złożonych (Sequence of tenses)
Zasada następstwa czasów stosowana jest w języku angielskim w zdaniach złożonych podrzędnie. Jak określić, jaki czas powinien zostać zastosowany w zdaniu podrzędnym zależy od: czasu, w jakim występuje orzeczenie zdania głównego; ...

Przysłówki too (zbyt) i enough (wystarczająco)
Przysłówek "too": znaczenie i użycie Przysłówek „too” oznacza zbyt (za dużo, więcej niż potrzeba). W zdaniu umieszcza się go przed wyrazem, który określa, np. The trousers I've bought are too big. Can ...

Tryb rozkazujący w języku angielskim
Jak tworzymy tryb rozkazujący w języku angielskim Tryb rozkazujący stosuje się do wydawania poleceń. W języku angielskim tworzy się go dla 2 osoby liczby pojedynczej i 2 osoby liczby mnogiej ...

There is/there are… jak powiedzieć po angielsku „znajduje się”
Konstrukcja "There is/There are". Kiedy ją stosować? Konstrukcja „there is/there are” oznacza  „jest, znajduje się" i "są/znajdują się", jednak na język polski możemy zdania z "there is/there are" tłumaczyć także w inny sposób - ...

Czas Future Simple – jak mówić o przyszłości w języku angielskim
Kiedy stosujemy czas Future Simple? Czas Future Simple (przyszły prosty) stosuje się w stosunku do wydarzeń, które z całą pewnością będą miały miejsce w przyszłości. Często też stosowana jest względem decyzji ...