Question tag - co to takiego?

Question tag  (pytanie rozłączne) to konstrukcja złożona ze zdania oznajmiającego oraz pytania, którego do niego nawiązuje. Zdanie z question tag funkcję pytania retorycznego. Za jego pomocą można podtrzymać konwersację, wyrazić niepewność lub chęć otrzymania potwierdzenia.

W języku polskim, część z pytaniem tłumaczymy jak wyrażenia takie jak: „czyż nie?“, “prawda?”, „nieprawdaż?“ lub jako kolokwialne „co, nie?“ (inne możliwe formy tłumaczeń znajdziesz w przykładach poniżej). W języku angielskim stosowany jest znacznie częściej niż w polskim, szczególnie w mowie.

Tworzenie question tags

Zdanie z question tag składa się dwóch części (zdania oznajmiającego oraz pytania) oddzielonych przecinkiem. Jeżeli zdanie oznajmiające jest twierdzące, następujące po nim pytanie będzie przeczące, a jeśli zdanie oznajmiające jest przeczące, następujące po nim pytanie będzie twierdzące, np.

Andy works for your father,

(forma twierdząca)

doesn't he?

(forma przecząca)

Andy pracuje dla Twojego ojca, czyż nie? 

The doctor hasn't shown up yet,

(forma przecząca)

has she?

(forma twierdząca)

Lekarka się jeszcze nie zjawiła, prawda? 

Question tag z czasownikami modalnymi

Question tags mogą także występować w zdaniach z czasownikami modalnymi (np. can, could, might, should, itp.). W taki przypadku przybierają one następującą formę:

Mary couldn't come herself,

(forma przecząca)

could she?

(forma twierdząca)

Mary nie mogła sama przyjść, tak? 

Question tag z "I am"/'I were"

W przypadku zdań w czasownikiem to be w 1 os. lp., tj. I amI was, w pytaniu stosujemy konstrukcje: aren’t I? (dla czasu teraźniejszego Present Simple) lub weren’t I? (dla czasu przeszłego Past Simple), np.

I am here by self,

(forma twierdząca)

aren't I?

(forma przecząca)

Jestem tutaj sam, prawda? 

I wasn't doing anything wrong

(forma przecząca)

were I?

(forma twierdząca)

Nie robiłem niczego złego, prawda? 

Question tag z konstrukcją "There is..."

W przypadku użycia w zdaniu oznajmiającym konstrukcji typu There is…,  question tag przyjmuje formę is there?, np.

There is someone waiting for you outside

(forma twierdząca)

isn't there?

(forma przecząca)

Ktoś chyba na Ciebie czeka na zewnątrz? 

Zdania z "Innit"

W kolokwialnym angielskim (a dokładniej brytyjskim) bardzo często usłyszmy formę "innit". W praktyce zastępuje ona każdy question tag, np.

It's such a sunny day, innit?

Cóż za słoneczny dzień!