Wybierz fragment, który najlepiej uzupełnia poszczególne luki:

D.

E.

F.