Wybierz fragment, który najlepiej uzupełnia poszczególne luki:

A.

B.

C.