Choć w obecnych czasach mamy Google Maps i inne podobne aplikacje, wciąż powszechne są sytuacje, w których nie możemy sobie poradzić ze znalezieniem drogi, miejsca lub budynku. Dlatego ważne jest, żebyśmy wiedzieli jak zapytać o drogę w języku angielskim.

Można do tego użyć jednego z poniższych zwrotów:

Excuse me, could you tell me the way to the nearest police station, please?

Przepraszam bardzo, czy mógłby Pan/Pani wskazać drogę do najbliższego posterunku policji?

Could you direct me to the nearest hospital, please?

Mógłby Pan/Pani pokierować mnie do najbliższego szpitala?

Excuse me, I'm looking for the nearest cash dispenser...

Przepraszam, szukam najbliższego bankomatu...

W odpowiedzi usłyszymy jeden z następujących zwrotów:

You should turn left/right.

Powinien Pan skręcić w lewo/w prawo.

Go straight on for about 5 minutes.

Idź prosto przez pięć minut.

Pass the church on your right.

Po Twojej prawej miniesz kościół.

Take the first/second/third turning on the right.

Skręć w pierwszą/drugą/trzecią po prawej.

Keep going until you get to the bridge.

Idź prosto, aż zobaczysz most.

Cross the street at the lights.

Przejdź na drugą stronę ulicy na światłach.

Take a bus/tram number 13.

Wsiądź do autobusu/tramwaju nr 13.