Maturę z języka angielskiego można zdawać na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Każdy z egzaminów składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. W 2021 roku egzaminy odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram egzaminów maturalnych z języka angielskiego

EGZAMIN PISEMNY (PODSTAWOWY):
6 maja 2021 r. godz. 09:00

EGZAMIN PISEMNY (ROZSZERZONY, DWUJĘZYCZNE KLASY):
7 maja 2021 r. godz. 09:00

EGZAMIN USTNY:
od 7 do 20 maja 2021 r. (oprócz 9 i 16 maja)

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

EGZAMIN PISEMNY (PODSTAWOWY), TERMIN DODATKOWY:
7 czerwca 2021 r. godz. 09:00

EGZAMIN PISEMNY (ROZSZERZONY, DWUJĘZYCZNE KLASY), TERMIN DODATKOWY:
8 czerwca 2021 r. godz. 14:00

EGZAMIN USTNY, TERMIN DODATKOWY:
od 7 do 12 czerwca 2021 r.

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym;

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

EGZAMIN PISEMNY (POPRAWKOWY):
24 sierpnia 2021 r. godz. 09:00

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

EGZAMIN USTNY, TERMIN DODATKOWY:
23-24 sierpnia 2021 r.

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym;

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Jak wygląda maturalny egzamin pisemny z języka angielskiego?

Jak wygląda maturalny egzamin ustny z języka angielskiego?